Wat is transitie?

Transition towns, of transitiesteden- en dorpen, stellen zich tot doel de lokale gemeenschap voor te bereiden op een toekomst met minder olie, terwijl ze tegelijkertijd een antwoord willen bieden op de problematiek van klimaatverandering. Gemotiveerde bewoners werken ter plekke aan een samenleving die niet meer afhankelijk is van fossiele brandstoffen. Het idee van de transitiesteden komt uit Engeland, waar het aantal initiatieven sinds 2007 een hoge vlucht heeft genomen. Er zijn ondertussen tal van steden en dorpen waar burgers het heft in eigen handen hebben genomen om hun gemeenschap weerbaar te maken voor de onvermijdelijke gevolgen van energieschaarste en klimaatverandering. Meer info vind je op  Transitie Vlaanderen.

Het begint allemaal als een kleine groep gemotiveerde personen binnen een gemeenschap samenkomt rond een zorg die ze delen: hoe kan onze gemeenschap een antwoord bieden op de uitdagingen, en de kansen, van piekolie en klimaatverandering. 

Ze starten met het vormen van een stuurgroep die het model van de transition towns wil toepassen met als bedoeling een aanzienlijk deel van de inwoners van de stad of het dorp te overtuigen om een transitie-initiatief te starten en er mee in te stappen.

En dat als het resultaat van een creatief en omvattend proces:

• bewustmakingsactiviteiten organiseren rond piekolie, klimaatverandering en de noodzaak om een door de gemeenschap zelf ondernomen proces in gang te zetten om lokale veerkracht op te bouwen en uitstoot te verminderen
• de handen in elkaar slaan met bestaande groepen binnen de gemeenschap
• bruggen bouwen naar de lokale overheden
• zich verbinden met andere transitie-initiatieven
• groepen vormen rond alle belangrijke aspecten van het leven (voeding, energie, mobiliteit, gezondheid, innerlijk welzijn, economie, …)
• projecten starten die mensen helpen verstaan waarom veerkracht, vermindering van uitstoot en gemeenschappelijk engagement zo belangrijk zijn
• uiteindelijk een lokaal Minder Energie Plan voor een looptijd van 15 tot 20 jaar starten en implementeren

Dit resulteert in een gecoördineerde verscheidenheid aan projecten rondom alle belangrijke aspecten van het leven die erop gericht is de lokale veerkracht en schokbestendigheid die we als gevolg van goedkope olie verloren zijn her op te bouwen, en de koolstofuitstoot van de gemeenschap drastisch te verminderen. 

De gemeenschap erkent verder ook twee cruciale punten:

• dat we ontzettend veel creativiteit, vindingrijkheid en aanpassingsvermogen aan de dag gelegd hebben in de tijd dat we steeds meer energie beschikbaar kregen, en dat er geen reden is om niet hetzelfde te doen nu we de energie-afdaling inzetten
• dat als we samen en op tijd plannen en in actie schieten, het er ook naar uitziet dat we een levensstijl kunnen creëren die meer verbonden en voller is, en meer in voeling met onze omgeving dan de mallemolen van de olieverslaving waarin we ons vandaag bevinden.

Sta je kritisch tegen over dit alles? Er zijn genoeg doelstellingen om aan te werken : zuiver water, duurzame landbouw, biodiversiteit, hergebruik van materialen, netheid van de oceanen, zuivere lucht, voedsel efficiëntie, ecologische voetafdruk, gelijke verdeling van de rijkdom , samenhorigheid, gezondheid, aardolie afhankelijkheid enz ...