Burger Convenant voor een Duurzame Samenleving

Ik ga voor een duurzame samenleving

Een duurzame samenleving respecteert mens, dier en natuur en draagt zorg voor dat ook ons nageslacht en kan genieten van de wereld in al zijn facetten.

Als ondertekenaar van het Burger Convenant doe je een vrijwillige toezegging om je steentje bij te dragen aan het verduurzamen van onze samenleving en daarbij verder te gaan dan wat onze regelgeving oplegt.

1. Je draagt de boodschap voor een duurzame samenleving uit naar familie en vrienden

2. Je spaart waar mogelijk op energie en streeft naar 100% hernieuwbare energie

3. Je gaat zuinig om met water

4. Je verspilt geen voeding en probeert minstens 1x per week een vegetarisch/veganistische maaltijd.

5. Je beperkt afval aan draagt je steentje bij aan een het circulaire idee.

6. Je verplaats je zoveel mogelijk milieuvriendelijk

7. Je probeert duurzaam te consumeren.

8. Je gaat duurzaam op vakantie

9. Je tuiniert/klust  doet het huishouden duurzaam

10. Je draagt zorg voor de natuur en draagt bij aan biodiversiteit

11. Je probeert de open ruimte te vrijwaren

12. Je steunt duurzame initiatieven

13. Je besteedt/belegt je geld duurzaam

Praktische info en tips om de convenant in praktijk te brengen: