Andere projecten

Hier vindt u verwante organisaties die gelijkaardige doelen nastreven of initiatieven die in een aanbod klimaatvriendelijke alternatieven aanbieden zoals bv volledig plantaardig menu of gebruik maken van duurzame energie. Deze lijst is uiteraard  niet volledig

Wilt u hier ook vermeld worden?

Geef ons dan een  seintje met vermelding van uw activiteiten, uw website en andere informatie die u belangrijk vindt. Graag ook duiding waarom u denkt een bijdrage te leveren in de transitie naar een klimaat- en mensvriendelijkere samenleving.