Samen op weg naar een mooie duurzame toekomst
In een veerkrachtig Mol en Balen

Energie besparen/ hernieuwbare energie


Thema Energie ‐ hoe bewuster er mee omspringen?

Waarom?

We zien ons klimaat veranderen. Vooral in het Zuiden, maar ook bij ons raken het weer en de natuur ontregeld. Bovendien weten we dat onze manier van energie gebruiken, en de broeikasgassen die we daarmee de lucht in blazen, de reden is voor de klimaatverandering. De klimaatverandering stoppen is dan ook een van de belangrijkste uitdagingen waar onze maatschappij voor staat. De VN & EU focussen in hun klimaat beleid op een globale opwarming van meer dan 2°C, terwijl inmiddels bekend is dat een globale opwarming van meer dan 4°C met de dag waarschijnlijker wordt. Hoe langer we wachten, hoe hoger de kosten van een wijzigend klimaat oplopen en hoe groter het risico op onomkeerbare klimaatverandering. Verder uitstel van verregaande energie- en klimaatmaatregelen is dan ook geen optie. Om de klimaatverandering binnen de perken te houden, wil Europa tegen 2020 20% hernieuwbare energie produceren, 20% energie besparen en 20% minder CO2 uitstoten. Gegeven de mondiale inertie inzake klimaatbeleid moeten we investeren in een bottom-up aanpak, dus zelf eraan beginnen!

Hoe? 

Het goede nieuws is dat we ook alle middelen hebben om de uitdaging aan te pakken. Om het tij te keren, moeten we evolu eren naar een maatschappij die veel zuiniger omspringt met energie en die voor 100% draait op duurzame hernieuwbare energie.

 • Zuiniger met energie omgaan
 • Hernieuwbare energie toepassen
 • Innovatieve methodes en apparaten

Enkele ideeën:

 • Gewoon zuiniger met energie omgaan – dus promoten, mensen helpen, bekend maken, zelf voorbeeld geven etc.

  Voorbeeld: Stijgende energiefacturen? Dreigende stroompannes? Niet als het van de deelnemers aan de Energiejacht afhangt. Tijdens de voorbije campagne bespaarden de meer dan 5000 deelnemende gezinnen gemiddeld meer dan 140 euro (9,24 %). De nieuwe campagne start op 1 december 2013. Doel: zo veel mogelijk energie besparen tijdens het stookseizoen (tot 31 maart) zonder aan comfort in te boeten.

  Voor kansengroepen is er een aanbod op maat: specifieke vorming, aangepast communicatiemateriaal, heldere tips en intensieve begeleiding. De campagne kadert perfect in het aanpakken van energie-armoede.
  Nog vragen? Neem gerust contact op met het Energiejacht team via info@energiejacht.be.
  Inschrijven kan nog tot 15 oktober - www.energiejacht.be

 • Tips & trics:

  https://www.electrabel.be/nl/particulier/energy-manager/speciaal-seizoen/artikel?article=030-energie-besparen
  Ecohuis Antwerpen
 • Energiezuinige besparende apparaten aankopen:

  Voorbeeld: Topten is een online zoekmodule die consumenten op transparante wijze een vergelijking laat zien tussen verschillende soorten elektrische toestellen. Topten toont de meest energie-efficiënte toestellen in verschillende productcategorieën waaronder huishoudtoestellen, kantoorapparaten, consumentenelektronica en auto’s. Bij elk product wordt vermeld wat de energieprestatie is, samen met andere interessante karakteristieken voor de consument (bv. merk, model, prijs, foto, …). Topten is onafhankelijk van producenten en commerciële distributeurs, en vertrouwt op labels en gestandaardiseerde verklaringen, neutrale testen en analyses van onafhankelijke instellingen.

  info@topten.be. www.topten.be.

 • Samen investeren in duurzame energie

  Voorbeeld: Ilanga realiseert projecten voor duurzame energie. Omdat energie ook anders en beter kan. Met energiesparen verminderen we de energielast van gebouwen. Energiesparen betekent energie anders verkrijgen (duurzaam) en energie beter benutten (energiebesparing). Het leidt telkens tot financiële besparingen én komt het klimaat ten goede. Wij ontwikkelen het project, en wij financieren het. En zetten het spaargeld van onze leden aan het werk. Ilanga staat daarbij voor samenwerking, dienstbaarheid en kwaliteit.

  Voorbeeld: Een groep van 100 Gentenaars lanceert een campagne om hernieuwbare energie ten goede te laten komen van iedereen. Dat o.a. kan door het oprichten van lokale energiecoöperaties waarvan heel veel mensen een aandeel kunnen kopen. Meer informatie vind je op www.EnerGent.be. Je kan er de verklaring 'De wind is van iedereen' ondertekenen, Het is ook een goed idee om de campagne bekend te maken bij vrienden en kennissen, bijvoorbeeld door deze mail zo breed mogelijk te verspreiden. Het is de bedoeling om aan te tonen dat nogal wat mensen achter het idee van energiecoöperaties staan, zeker ook in de rendabele windprojecten.
 • Samen de schouders zetten om een bedrijf / openbare instelling / gebouw /huizen etc. effectief energie zuiniger te maken

  Voorbeeld:

  https://www.carrotmob.org/

  'Carrotmob Gent' grew straight out of the heart of the climate treaty of the City of Ghent. Ghent wants to become climate neutral by 2050. Therefor an urgent wake-up call is necessary.

  We will eco-pimp a chosen supermarket (16 were invited) by trying to buy it empty next october 6! There will be a close link to fair-trade. The Carrotmob takes place in the fair-trade week in Belgium. We will therefor promote the fair-trade products available in the shop. To trigger people come shopping at the Carrotmob, we will try to invite a few local famous people such as the mayor, artists, a film-director, musicians,...