Burger Convenant voor een Duurzame Samenleving

Ik ga voor een duurzame samenleving

Een duurzame samenleving respecteert mens, dier en natuur en draagt zorg voor dat ook ons nageslacht en kan genieten van de wereld in al zijn facetten.

Als ondertekenaar van het Burger Convenant doe je een vrijwillige toezegging om je steentje bij te dragen aan het verduurzamen van onze samenleving en daarbij verder te gaan dan wat onze regelgeving oplegt.


 1. Je draagt de boodschap van een duurzame samenleving uit naar je familie, vrienden, kennissen, collega's.
 2. Je bespaart waar mogelijk op energie en streeft naar 100% hernieuwbare energie.
 3. Je gaat zuinig met water.
 4. Je verspilt geen voedsel en minimaal 1x per week een vegetarische maaltijd te eten.
 5. Je beperkt je afval en je werkt mee aan de 'kringloopmaatschappij'.
 6. Je verplaats je zoveel mogelijk op een milieuvriendelijke manier rekening houden met je financiële en financieel vermogen.
 7. Je doet je aankopen zo duurzaam als het kan, binnen de mogelijkheden van je budget.
 8. Je gaat zo duurzaam mogelijk op vakantie te gaan.
 9. Je gebruikt milieuvriendelijke/natuurlijke producten in je huishouding, tuin en voor klusjes.
 10. Je draagt zorg voor de natuur en je helpt mee de biodiversiteit van dieren en planten te herstellen.
 11. Je houdt rekening met dat open ruimte een schaars goed is, en deze zo veel mogelijk te vrijwaren.
 12. Je steunt duurzame in je omgeving en je raadpleegt onze website voor duurzame en de laatste nieuwtjes www.transitiemolenbalen.be
 13. Je besteed/belegt je geld duurzaam

Onderteken hier het Burger Convenant

Uw gegevens worden opgeslaan in Laposta die volgens de privacy wetgeving worden verwerkt. Wij gebruiken uw gegevens enkel om onze activiteiten bekend te maken. Bij elk bericht dat we toe zenden is er u de mogelijkheid uit te schrijven.

Praktische info en tips om de convenant in praktijk te brengen:

Op dit moment gebruiken wij 3,5 x de aarde om te leven en te werken, wij nemen wat meer wat ons toekomt en belasten resulteren in de leefbare toekomst van onze kinderen, kleinkinderen,… denk maar aan de aangifte van de aarde, de vervuiling van de oceanen en de lucht, het uitputten van grondstoffen brandstoffen, het verniel van wouden,… . Je kan hier  http://voetafdruktest.wnf.nl/  je huidige ecologische voetafdruk meten om een idee te hebben van je startpunt en je streefdoel.

 1. Boodschap: Dit kan door ze vb. te vragen om zich aan ook te sluiten bij het Burger Convenant, hen te vertellen wat je zelf hebt gedaan en wat je allemaal nog meer kunt doen van door samen duurzaamheidsevenementen, workshops, film, etc. bij te wonen van boeken, artikelen, websites, … uit te wisselen.
 2. Energie: Dit is niet alleen goed voor het milieu maar ook voor je portemonnee! Hierover kun je heel wat tips en eenvoudig  handelingen vinden zoals het licht uit doen als we de kamer verlaten tot ”3-dubbelglas instaleren”, en het helpt veel als je eigen verbruik bijhoudt, “meten is weten”. Een goede website hiervoor is vb. https://www.fluvius.be/nl/thema/meters-en-meterstanden/verbruik-opvolgen . Hernieuwbare energie:  https://www.energiesparen.be/groene-stroom-kopen.
 3. Water: Zuiver zoet water is schaars , minder dan 1% van al het water op aarde is beschikbaar als drinkwater. Water- en geld-besparen hoeft niet moeilijk te zijn. Met een aantal eenvoudige tips kom je al een heel eind vb. op  www.vmm.be/waterloket/minder-verbruiken-en-betalen  of  https://www.greenpeace.org/belgium/nl/story/9694/tips-hoe-kan-je-thuis-water-besparen/ .
 4. Voeding: 1 op 4 mensen in de wereld heeft honger, ook bij ons komt het voor,  www.etenisomopteeten.nl . Voedsel heeft ook een milieu-impact, vb. 15400l water is nodig voor 1kg biefstuk & 1600l voor 1kg brood www.watervoetafdruk.org. sneuvelt er jaarlijks wereldwijd bos zo groot als België voor de vleesconsumptie  www.donderdagveggiedag.be .
 5. Afval: Natuurlijk sorteer je afval, maar je gaat veel verder en pakt het aan bij de bron door minder afval te produceren. Dit kan door vb. slim te kopen zonder verpakking, te composteren, goederen te hergebruiken of een andere bestemming te geven of door het weg te geven aan een kringloopwinkel, weggeefwinkel van gewoon aan mensen uit je omgeving. Maar denk ook aan ruilen, delen, je hoeft niet alles zelf te lenen om onnodige productie van goederen te maken. www.ovam.be/kringloopcentra-zorgen-voor-hergebruik .
 6. Verplaatsen: Wil je je verplaatsen met je auto denk dan even na of het niet anders kan: te voet, met de step, de fiets, de fiets, de huurfiets (www.blue-bike.be, Villo!,…), het openbaarvervoer, met de elektrische auto (kopen, huren/leasen), dmv carpoolen van  https://www.autodelen.net/zoek-een-deelwagen/  vb. www.cambio.be , https://www.cozywheels.be/... . Zie voor meer tips op https://www.mobiel21.be/ .
 7. Aankopen: Een Duurzame aankoop houdt rekening met verschillende aspecten: de transportweg van  lokale producten  is kort en draagt bij tot Lagere CO2-uitstoot en versterkt de lokale veerkracht, de  Ecologische productiemethode en Materialen  en  fairtrade producten  Zorgen dat boeren in 3de wereld landen een eerlijke prijs krijgen. Maar vb. ook minder vlees eten draagt bij tot o.a. een lagere CO2-uitstoot. Voor aankooptips en zie vb. www.topten.be  of  http://www.oxfamwereldwinkels.be/nl/watdoenwe .
 8. Vakantie: Ga per fiets- , wandel- (zie vb. op  www.tragewegen.be ) of op zeiltochten,…niet alleen milieuvriendelijk maar nog super gezond en socialer ook! Kies voor een hotel, camping, jeugdlogies, …, attractiepark, strand van jachthaven met een ecolabel, kijk vb. op  www.groenesleutel.be  en  www.blauwevlag.be  for the Deelnemende Bedrijven. Wil je een goed doel ondersteuning naar keuze , boek dan je hotel via  www.bookdifferent.com . Indien je toch met het vliegtuig gaat, compenseer je CO2-uitstoot door vb. een 'boom' aan te kopen  doneer aan het Global Forest Fund
 9. Milieuvriendelijke producten:  www.zonderisgezonder.bewww.transitiemolenbalen.be  (goed) poetsen
 10. Natuur & Biodiversiteit: Laat geen afval achterlaten in de natuur, loos geen afvalwater in rivieren,…verniel geen bloemen, planten, bomen, laat wilde dieren met rust,… . Kijk vb. voor meer informatie op  www.natuurpunt.be . Zorg vb. voor afwisseling in je tuin, door bijen minnende planten te, geen planten & dieren mee te nemen uit kwetsbare natuurgebieden, geen aankopen te doen waar beschermde dieren in verwerkt zijn en er niet op te ja bloemengen. Kijk voor tips op:  zonderisgezonder.be/aanleg-en-ontwerp , https://www.biodiversity.be/3643
 11. Open ruimte: Ga je bouwen of zoek je een huis, denk aan co-housing, kangoeroe- wonen, groepswoningen,…door gekozen 'woon, leef & speelfuncties te delen krijg je voor minder geld en een socialere leefgemeenschap er gratis bij. Zie vb. samenhuizen.be; Ook “wonen in de kern” heeft voordelen: dicht bij werk, school, winkels, culturele evenementen vrienden,… een auto wordt overbodig, wat je portemonnee en het milieu spaart. Zie ook op:  www.vibe.be  , https://www.bondbeterleefmilieu.be/dossiers/duurzaam-bouwen-en-wonen
 12. Steunen: Dit zijn lokale projecten die oog voor zowel milieu, sociale als economische aspecten. bv. stuur je kinderen naar een MOS / Eco-School; plant een boom , doe mee aan een transitiebeweging of ga  'letsen' , help mee in een  'samentuin' , leer  VELT technieken ,… ga naar een film over duurzaamheid (The economics of happiness, More than Honey, The age of Stupid, In Transitie 2.0, Wall-e, de 4de revolutie,..…) http://transitiemolenbalen.be/dvds-films /
 13.  Geld is een belangrijke drijfveer in de maatschappij. Het is dan ook belangrijk waar je je geld aanbesteed/belegt. Meer info https://www.fairfin.be/