Burger Convenant voor een Duurzame Samenleving

Ik ga voor een duurzame samenleving

Een duurzame samenleving respecteert mens, dier en natuur en draagt er zorg voor dat ook ons nageslacht nog kan genieten van de wereld in al zijn facetten.

Als ondertekenaar van het Burger Convenant doe je een vrijwillige toezegging om je steentje bij te dragen aan het verduurzamen van onze samenleving en daarbij verder te gaan dan wat onze regelgeving oplegt.


 1. Je draagt de boodschap van een duurzame samenleving uit naar je familie, vrienden, kennissen, collega’s.
 2. Je bespaart waar mogelijk op energie en streeft naar 100% hernieuwbare energie.
 3. Je gaat zuinig om met water .
 4. Je verspilt geen voedsel en probeert minstens 1x per week een vegetarische maaltijd te eten.
 5. Je beperkt je afval en je werkt mee aan de ‘kringloopmaatschappij’.
 6. Je verplaats je zoveel mogelijk op een milieuvriendelijke manier rekening houdend met je fysieke en financiële vermogen.
 7. Je doet je aankopen zo duurzaam als het kan, binnen de mogelijkheden van je budget.
 8. Je probeert zo duurzaam mogelijk op vakantie te gaan.
 9. Je gebruikt milieuvriendelijke/natuurlijke producten in je huishouding, tuin en voor klusjes.
 10. Je draagt zorg voor de natuur en je helpt mee de biodiversiteit van dieren en planten te herstellen.
 11. Je houdt er rekening mee dat open ruimte een schaars goed is, en probeert deze zo veel mogelijk te vrijwaren.
 12. Je steunt duurzame initiatieven in je omgeving en je raadpleegt onze website voor duurzame tips en de laatste nieuwtjes www.transitiemolenbalen.be

Onderteken hier het Burger Convenant

Uw gegevens worden opgeslaan in Mailchimp die ze volgens de privacy wetgeving behandeld. Wij gebruiken uw gegevens enkel om onze activiteiten bekend te maken. Bij elke bericht dat we u toe zenden is er de mogelijkheid uit te schrijven.

Praktische info en tips om de convenant in praktijk te brengen:

Op dit moment gebruiken wij 3,5 keer de aarde om te leven en te werken, wij nemen dus meer wat ons toekomt en belasten daardoor de leefbare toekomst van onze kinderen, kleinkinderen,… denk maar aan de opwarming van de aarde, de vervuiling van de oceanen en de lucht, het uitputten van grondstoffen zoals brandstoffen, het vernielen van wouden,… . Je kan hier http://voetafdruktest.wnf.nl/ je huidige ecologische voetafdruk meten om een idee te hebben van je startpunt en je streefdoel.

 1. Boodschap: Dit kan door ze vb. te stimuleren om zich aan ook te sluiten bij het Burger Convenant, hen te vertellen wat je zelf hebt gedaan en wat je allemaal nog meer kunt doen of door samen duurzaamheidsevenementen, workshops, film, etc. bij te wonen of boeken, artikelen, websites,… hierover uit te wisselen.
 2. Energie: Dit is niet alleen goed voor het milieu maar ook voor je portemonnee! Hierover kun je heel veel tips en adviezen vinden van simpele dingen zoals ‘het licht uit doen als de kamer verlaat’ tot”3-dubbelglas instaleren”, én het helpt als je je eigen verbruik van elektriciteit, stookolie, gas,… wekelijks bijhoudt, want “meten is weten”. Een goede website hiervoor is vb. www.energiejacht.be. Hernieuwbare energie: www.energiesparen.be/epb/groeneenergie.
 3. Water: Zuiver zoet water is schaars , minder dan 1% van al het water op aarde is beschikbaar als drinkwater en ondanks al onze technologische ontwikkelingen kan de mens nog geen ”water maken”. Water- en geld -besparen hoeft niet moeilijk te zijn. Met een aantal eenvoudige tips kom je al een heel eind vb. op www.vmm.be/waterloket/minder-verbruiken-en-betalen of www.dewatergroep.be/nl/content/162/hoe-water-besparen.html.
 4. Voeding: 1 op 4 mensen in de wereld lijdt honger, ook bij ons komt het voor, www.etenisomopteeten.nl. Voedsel heeft ook een milieu-impact, vb. 15400l water is er nodig voor 1kg biefstuk & 1600l voor 1kg brood www.watervoetafdruk.org. Wereldwijd sneuvelt er jaarlijks bos zo groot als België voor de vleesconsumptie www.donderdagveggiedag.be.
 5. Afval: Natuurlijk sorteer je afval, maar je gaat veel verder en pakt het aan bij de bron door minder afval te produceren. Dit kan door vb. slim te kopen zonder verpakking, te composteren, goederen te hergebruiken of een andere bestemming te geven of door het weg te geven aan een kringloopwinkel, weggeefwinkel of gewoon aan mensen uit je omgeving. Maar denk ook aan ruilen, delen, lenen je hoeft niet alles zelf te bezitten en zo beperk je ook onnodige productie van goederen. www.ovam.be/kringloopcentra-zorgen-voor-hergebruik.
 6. Verplaatsen: Voordat je je auto neemt denk na of het niet anders kan: te voet, met de step, de fiets, de elektrische fiets, de huurfiets (www.blue-bike.be, Villo!,…), het openbaarvervoer, met de elektrische auto (kopen, huren/leasen), d.m.v. carpooling of autodelen vb. www.cambio.be,... . Zie voor meer tips op Mobimix.be.
 7. Aankopen: Een duurzame aankoop houdt rekening met één van de volgende aspecten of combinaties ervan: de transportweg van lokale producten is kort en draagt bij tot lagere CO2-uitstoot en versterkt de lokale veerkracht, de ecologische productiemethode en materialen en fairtrade producten zorgen dat boeren in 3de wereld landen een ‘faire’ prijs krijgen. Maar vb. ook minder vlees eten draagt bij tot een lagere CO2-uitstoot. Voor aankoop tips en adviezen zie vb. www.topten.be of http://www.oxfamwereldwinkels.be/nl/watdoenwe.
 8. Vakantie: Ga op fiets- , wandel- (zie vb. op www.tragewegen.be) of op zeiltochten,…niet alleen milieuvriendelijk maar nog super gezond en socialer ook! Kies voor een hotel, camping, jeugdlogies, …, attractiepark, strand of jachthaven met een ecolabel, kijk vb. op www.groenesleutel.be en www.blauwevlag.be voor de deelnemende bedrijven. Wil je een goed doel steunen naar keuze , boek dan je hotel via www.bookdifferent.com. Indien je toch met het vliegtuig gaat, compenseer je CO2-uitstoot door vb. een ‘boom’ aan te kopen donate to the Global Forest Fund
 9. Milieuvriendelijke producten: www.zonderisgezonder.bewww.transitiemolenbalen.be (proper poetsen)
 10. Natuur & Biodiversiteit: Laat geen afval achterlaten in de natuur, loos geen afvalwater in rivieren,…verniel geen bloemen, planten, bomen, laat wilde dieren met rust,… . Kijk vb. voor meer informatie op www.natuurpunt.be. Zorg vb. voor afwisseling in je tuin, door bijen minnende bloemen te planten, geen planten & dieren mee te nemen uit kwetsbare natuurgebieden, geen aankopen te doen waar beschermde dieren in verwerkt zijn en er niet op te jagen. Kijk voor tips op: zonderisgezonder.be/aanleg-en-ontwerpNatuur, bijen en groene ruimte
 11. Open ruimte: Ga je bouwen of zoek je een huis, denk aan co-housing, kangoeroe- wonen, groepswoningen,…door bepaalde ‘woon, leef & speel functies te delen krijg je méér voor minder geld en een socialere leefgemeenschap er gratis bij. Zie vb. samenhuizen.be; Ook “wonen in de kern” heeft zijn voordelen: dicht bij werk, school, winkels, culturele evenementen, vrienden,… een auto wordt overbodig wat je portemonnee en het milieu spaart. Zie ook op: www.vibe.be www.bondbeterleefmilieu.be/theme.php/62 (thema wonen);
 12. Steunen: Dit zijn lokale projecten die oog hebben voor zowel milieu, sociale als economische aspecten. Bv. stuur je kinderen naar een MOS / Eco-School; plant een boom, doe mee aan een transitiebeweging of ga ‘letsen’, help mee in een ‘samentuin’, leer VELT technieken,… ga naar een film over duurzaamheid (The economics of happiness, More than Honey, The age of Stupid, In Transitie 2.0, Wall-e, the 4de revolution,..…)