Samen op weg naar een mooie duurzame toekomst
In een veerkrachtig Mol en Balen

Bedrijfsleven/horeca tips


Thema Bedrijfsleven Verduurzamen

Waarom?

Hoewel er een brede maatschappelijke consensus bestaat over de noodzaak van een beleid dat gericht is op duurzame ontwikkeling, verloopt de concrete implementatie ervan problematisch. Het knelpunt is de wisselwerking tussen de economische (maatschappelijke) activiteiten en het milieu. De centrale vraag is: Hoe kan de economische ontwikkeling gestuurd worden binnen de draagkracht van de natuurlijke omgeving, rekening houdend met een rechtvaardige verdeling van de rijkdommen.

Hoe?

Economische ontwikkeling moet kunnen samengaan met vermindering van milieudruk. Enkele sleutels daartoe zijn:

  • Milieusparende producten en diensten
  • Duurzaam ondernemerschap in alle sectoren
  • Milieu-efficiënte technologie in producten en productieprocessen, in mobiliteit en energiesector, en kennis als productiefactor efficiënt ruimtegebruik, ruimtelijke kwaliteit en investeringen in de infrastructuur voor een duurzame economische ontwikkeling milieu in de prijzen, vergroening van de fiscalitei, afbouwen van milieuschadelijke subsidies. Hiervoor is een heroriëntering van onze economie noodzakelijk, zodat ze veel minder beslag gaat leggen op het milieu. Dat betekent dat er radicale gedragsveranderingen nodig zijn naar productie- en consumptiepatronen die veel minder grondstoffen en materialen gebruiken, minder energie-intensief zijn en minder afval en emissies produceren.

Als werknemer kun je invloed uitoefenen op het milieubeleid van je bedrijf en zelf ideeën aanbrengen en uitvoeren met een groepje gelijk gezinde collega’s met steun van het management of als manager kun je zelf het voortouw nemen en bovenwettelijke milieuverbeteringen aanbrengen.

Enkele ideeën:

Duurzame mobiliteit:

Mobimix.be is een platform en netwerk voor mobiliteitsprofessionals. Het is een initiatief van Bond Beter Leefmilieu, in samenwerking met VITO, Mobiel 21, VSV en de Vlaamse overheid. Via dagelijkse nieuwsberichten op www.mobimix.be, een maandelijkse nieuwsbrief en tal van events (Mobiliteitscongres, Mobility Day) houdt Mobimix.be vlootbeheerders, mobiliteitscoördinatoren, HR-managers en andere professionals op de hoogte van de evoluties in de wereld van duurzame mobiliteit. Er wordt gewerkt rond 5 grote thema’s: mobiliteitsmanagement, schone voertuigen, fiscaliteit, ecodriving en slimme logistiek. Via de website www.mobimix.be krijgen vloot- en mobiliteitsmanagers ook toegang tot verschillende tools die hen ondersteunen in het uitstippelen van het mobiliteits-en wagenparkbeleid binnen hun onderneming of organisatie. Als mobiliteitsprofessional of vlootbeheerder kan u zich abonneren op de nieuwsbrief via www.mobimix.be en lid worden van de Linkedin-groep die al meer dan 1.250 leden telt. Geïnteresseerd om samen met Mobimix een infosessie te organiseren in uw bedrijf over elektrische voertuigen, aardgaswagens, mobiliteitsmanagement? Neem gerust contact op via  info@mobimix.be.

Voorbeeldje: Hoe de Colruyt Group de woon-werk en dienstverplaatsingen van zijn medewerkers & goederentransport verduurzaamt – analyseren van alternatieve vervoersmethoden, het adviseren en stimuleren ervan zoals fietsgebruik, deelauto’s, openbaarvervoer, verminderen van verplaatsingen, verkorten van afstanden etc.

Expeditie Duurzame Mobiliteit voor bedrijven:

Eén van de beste manieren om automobilisten te veranderen in duurzamere pendelaars is door hen persoonlijk advies te geven en hen andere transportmodi te laten uittesten. Bond Beter Leefmilieu biedt advies en een maand gratis testen van trein, bus, elektrische fietsen en plooifietsen aan 10 bedrijven en hun werknemers. In 2012 zette Bond Beter leefmilieu een succesvol proefproject op ‘Expeditie Duurzame Mobiliteit’. Dankzij individuele begeleiding en het testen van duurzame vervoermiddelen (trein, bus, elektrische fiets of plooifiets) verminderden automobilisten hun autoverplaatsingen gemiddeld met maar liefst 55%, ook enkele maanden na de Expeditie. We willen hetsuccesvolle proefproject nu toespitsen op woon-werkverkeer, één van de meest problematische verkeersstromen in Vlaanderen en aanbieden als dienst naar bedrijven om zo het mobiliteitsgedrag van automobilisten te verduurzamen. Help ons bij de werving van bedrijven!

www.expeditieduurzamemobiliteit.be

Biodiversiteit creëren op het bedrijventerrein:

Allerlei energie & waterbesparende acties & afval sorteren / hergebruiken/ milieugevaarlijke stoffen vervangen,…: analyseer de mogelijkheden in werkgroepjes en begin eerst met de acties met de kortste terugverdientijd (automatische lichtschakelaars, regenwater opvangen, plaatselijke verwarming, elektrische voertuigen of fietsen op het terrein, zonneboilers, etc.)